dhv-linker

Vision och verklighet

Det var ett storslaget projekt som kung Karl XI gav sig i kast med – att anlägga en stad från grunden, från första stenen, utifrån de visioner som han hade och som speglade det dåtida mäktiga Sverige.

Med landområden utmed Östersjöns kuster regerade Sverige över havet som t o m kallades "Mare Nostrum" - "Vårt hav" på latin. Den nya staden skulle spegla det svenska stormaktsriket ifråga om fortifikationsteknik och arkitektur. Den fick dessutom bära kungens namn: Carls krona.
De storslagna visioner som fanns hos kung Karl XI och de män som omgav kungen fick med tiden anpassas till en bister verklighet. Stadsplanerna ändrades flera gånger i takt med att ekonomin för riket försämrades. Krigen tärde på finanserna, och många byggprojekt lades ner. Ändå imponerar Karlskrona fortfarande med sina storslagna byggnader och platsbildningar.


1. Bakgrund och krav

Tom Ohlsson berättar för Fredrik Emmerfors (Ljudambassaden) om bakgrunden till varför staden Karlskrona anlades och hur valet av plats gick till. Musik med Ensemble Mare Balticum: "Aria 39" av Hans Hake.

Samtliga ljudfiler har producerats år 2011 av Ljudambassaden med stöd från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Ladda ner filen

vision-vs-verklighet_bild1


2. Idealstad och projektledning

I sin historiska exposé fortsätter Tom med de antika stadsidealen bakom Karlskrona, de storslagna visionerna för staden samt förklarar vilka de handplockade männen var som ledde byggprojektet. Musik med Ensemble Mare Balticum: 1. "Aria 38" av Hans Hake. 2. "Allemanda" av Johann Rosenmüller.

Samtliga ljudfiler har producerats år 2011 av Ljudambassaden med stöd från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Ladda ner filen


3. Stadsplaner och stormaktsfall
Avslutningsvis berättar Tom om stadsbyggarnas inspiration från Rochefort, Chatham och Venedig, om de första decenniernas olika reviderade stadsplaner samt om början till stormakten Sveriges fall.
Musik med Ensemble Mare Balticum: "Ciaconna" av Maurizio Cazzati.

Samtliga ljudfiler har producerats år 2011 av Ljudambassaden med stöd från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Ladda ner filen

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36