dhv-linker

Vems är världsarvet?

Världsarven tillhör dig och mig och resten av mänskligheten. Det är en stor tanke.

Kanske tycker du att det låter litet pretentiöst, men håll med om att det samtidigt är vackert! Tillsammans delar alla vi människor på världsarven oavsett var de finns på jordklotet.


1. Vad säger världsarvskonventionen?

En introduktion till världsarvet av Anette Johansson, Länsstyrelsen, och Lena Johansson, världsarvssamordnare.
Vem äger egentligen världsarvet? Vad säger världsarvskonventionen? Vems ansvar är att världsarven finns kvar?

 Samtliga ljudfiler har producerats år 2011 av Ljudambassaden med stöd från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Ladda ner filen
vems-ar-varldsarvet_bild1
Så vems är världsarvet egentligen?
Svaret på den frågan är att alla vi som befolkar den här planeten har rätt till världsarven, oavsett var i världen de finns, och det är allas vårt ansvar att se till att de bevaras till framtida generationer!


2. Världsarvet Karlskrona
En introduktion till världsarvet av Anette Johansson, Länsstyrelsen, och Lena Johansson, världsarvssamordnare.
Vem äger egentligen världsarvet? Vad säger världsarvskonventionen? Vems ansvar är att världsarven finns kvar?

 Samtliga ljudfiler har producerats år 2011 av Ljudambassaden med stöd från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Ladda ner filen

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36