dhv-linker

Skola

Att arbeta med världsarv i skolan borde vara självklart. Alla möjligheter finns!

Med världsarvet som trampolin kan du arbeta med frågor som är kopplade till de flesta ämnen i läroplanen. I världsarvet ryms matematik, demokratifrågor, historia, språk, konst och arkitektur, miljöfrågor, eget skapande, kreativitet, ja och varför inte idrott om du beredd att snöra på löparskorna. Redan nu finns många lärare och elever som på olika sätt jobbar med världsarvsfrågor. En del av dem jobbar med världsarvet i vårt närområde, det som heter Örlogsstaden Karlskrona. Andra arbetar med världsarv i andra delar av vår värld.

skola-bild
Det levande världsarvet
Lena Johansson, världsarvssamordnare på Kulturförvaltningen,Karlskrona kommun, har samordnat ett arbete med att göra en lärarhandledning och ett elevmaterial som på olika sätt belyser världsarvsfrågor både i nutid och dåtid. En del av arbetet har bestått av att utveckla och metoder och arbetssätt som ökar delaktigheten hos både elever och lärare, och hemsidan ger möjligheter till interaktivitet och delaktighet. Vi vill att det ska vara roligt och utmanande att arbeta med världsarvet!

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36