dhv-linker

Självbilder

Karl XI döpte staden efter sig själv: Carls krona. Den skulle vara den mest effektiva flottbasen och samtidigt en storslagen stad byggd enligt klassiska ideal - en värdig symbol för Sverige och i en skala som anstår en stormakt.

Karlskrona präglas av monumentala byggnader, breda gator som snarast påminner om storstädernas boulevarder, och staden är full av symboler för makt. Några av männen som var med om att grunda Karlskrona står staty på valda platser: kung Karl XI på den mest centrala platsen, Stortorget, och Hans Wachtmeister och Erik Dahlbergh står staty på varsin del av Kungsbron.
sjalvbilder_bild1
Det ingick naturligtvis i kungens plan att skapa en bild av det mäktiga Sverige som samtidigt kunde skrämma och imponera på omvärlden. Så framställdes Karlskrona till exempel i Peter Geddas sjöatlas från 1695 som långt större och mer effektivt befäst än vad som egentligen var sant. Eller var det en kombination av propaganda och önsketänkande som låg bakom Geddas framställning av den nya örlogsstaden?

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36