dhv-linker

Saltö

Vilka berättelser har du att lägga till dem som redan finns om Karlskrona? Gör en ljudfil eller en film och maila oss så att vi kan nåla fast din berättelse på kartan!

Alla platser har en historia – eller egentligen hur många historier som helst. Var med och lägg till din egen berättelse till platsens historia!

Visa Det Levande Världsarvet - Karlskrona på en större karta

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36