dhv-linker

Övningar

I lärarhandledningen, se länk till höger, finns ett antal övningar som eleverna kan arbeta med.

Övningarna har koppling till de teman, som på hemsidan presenteras i text, genom ljudfiler och annat material under rubriken "Teman". Exempel på ett tema är Vems är världsarvet? som berättar om världsarvskonventionen, bakgrunden till världsarvslistan mm. För varje tema presenteras ett antal frågeställningar som kan fungera som diskussionsmaterial för elever på högstadiet eller gymnasiet samt konkreta övningar.
Övningarna är varierade och indelade i olika nivåer.  Varje övning beskrivs tydligt tillsammans med syfte och målformulering samt kopplingen till nya läroplanens mål.
Efterhand kommer mer material att läggas till, så gör det till en vana att titta in på hemsidan för att få nytt material att arbeta med.

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36