dhv-linker

Det levande världsarvet

framsida

Omlandet

 Hur kommer det sig att människor under årtusendenas lopp alltmer har flyttat samman i städer? Hur kommer det sig att en stad växer upp på en viss plats? Det finns flera anledningar till det – kanske det från början har varit ett bra läge för handel, kanske det från början har varit en försvarsanläggning som med åren vuxit till en stad.

Vad gäller örlogsstaden Karlskrona så anlades staden med tanke på det utmärkta försvarsläget. Här fanns ingen bebyggelse alls från början utan staden byggdes upp från allra första grundstenen. Tänk om ett sådant projekt skulle genomföras idag! Det är en svindlande tanke.
 

En förutsättning för Karlskronas existens var, att det fanns ett omland, där det producerades varor och tjänster som behövdes för stadens försörjning. Behoven var ju stora för en av rikets största städer i vardande, det handlade till exempel om mat och brännved, tjära och järn. 


 
dsc_0192

Lyckebyåns vatten har varit, och fortfarande är, av största vikt för Karlskronas befolkning. Här har stadens dricksvatten hämtats i 300 år.

Det krävdes även enorma mängder av timmer för all byggnation, t ex fartygen vid det nya örlogsvarvet, och materialet hämtades både i Blekinge och i andra delar av det svenska riket, bl.a på andra sidan Östersjön.

Båtsmän från socknar runtom i Blekinge var en annan förutsättning för att den svenska flottan skulle vara effektiv och fungerande.

I samband med att Karlskrona anlades blev Ronneby och Kristianopel av med sina stadsrättigheter eftersom kung Karl XI ville samla resurserna till den nya staden. Det väcker intressanta frågor om samhällsplanering och synen på vad som utgör centrum och vad som är periferi i förhållande till dessa centra. Idag ser vi hur storstäderna växer och hur stora satsningar koncentreras till städer och centra, medan glesbygd och landsbygd utgör periferi i förhållande till dessa.

I världsarvet ingår två objekt som tillhör, och ska representera, örlogsstaden Karlskronas omland. Det är Skärva herrgård och kronokvarnen i Lyckeby. 

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36