dhv-linker

Det levande världsarvet

framsida

Världsarvet är ditt också, var med och levandegör det!

Vad är ett levande världsarv? Finns det verkligen döda världsarv, eller sover de bara?

Vad är ett levande världsarv?
I förarbetet inför ansökan om att bli ett världsarv betonades ofta att Örlogsstaden Karlskrona är ett levande världsarv. När utnämningen kom saknas den här formuleringen i Unescos motivering, men det är självklart att den kontinuerliga militära verksamheten från 1680 och framåt har gjort så att örlogsstadens byggnader och objekt har kunnat bevaras så väl.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
DLV som en plattform
Med denna hemsida som plattform vill Kulturförvaltningen, Karlskrona kommun, lyfta alla möjliga former av verksamhet som pågår runtom i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Vi hoppas kunna ge och få inspiration och sprida goda idéer som gör världsarvet ännu mer levande!
Världsarvet tillhör alla människor, och vi kan alla vara med om att göra det angeläget och levande!

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36